YAVO Sp. z o.o.



97-400 Bełchatów,
ul. Bawełniana 17

telefon :   (44) 632 94 11
fax :   (44) 632 49 17
e-mail :   info@yavo.com.pl

KRS :   0000086850
Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego :  3 759 000,00 zł

NIP :   769 19 25 826
Regon :   590772889
BDO :   000011889


Dział Sprzedaży:


Kierownik Działu Sprzedaży
Renata Naróg
telefon :   (44) 632 94 14
e-mail :  renata.narog@yavo.com.pl


Referent ds. Sprzedaży
Aleksandra Bałuska
telefon :   (44) 632 12 40
e-mail :  sprzedaz@yavo.com.pl


Specjalista ds. Sprzedaży
Monika Mielczarek
telefon :   (44) 632 14 02
e-mail :  sprzedaz@yavo.com.pl


Przedstawiciel Medyczny
Anna Szymak – Gadecka
telefon :   +48 695 504 099
e-mail :  anna.szymak@yavo.com.pl



Dział Handlu Zagranicznego:


Kierownik Działu Handlu Zagranicznego
Artur Morawiec
telefon :   +48 607 047 009
e-mail :  a.morawiec@yavo.com.pl


Katarzyna Marszewska
telefon :   (44) 632 94 11
e-mail :  k.marszewska@yavo.com.pl


Dział Zamówień Publicznych:


Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Monika Kolanek
telefon :   (44) 632 94 11 wew. 330
e-mail :  m.kolanek@yavo.com.pl


Karolina Banaszczyk
telefon :   (44) 632 96 61
e-mail :  k.banaszczyk@yavo.com.pl


Dział Produkcji:


Dyrektor ds. Zarządzania Produkcją / Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Hanna Pietraszek
e-mail :  h.pietraszek@yavo.com.pl


Szef Produkcji
Sylwia Strychalska
telefon :   (44) 632 94 03
e-mail :  produkcja@yavo.com.pl


Kierownik Kontroli Jakości
Halina Malinowska
telefon :   (44) 632 12 84
e-mail :  laboratorium@yavo.com.pl


Dział Księgowości:


Główna Księgowa
Maria Mędoń
telefon :  (44) 632 12 24
e-mail :  ksiegowosc@yavo.com.pl


Zastępca Głównej Księgowej
Beata Staniec


Księgowa
Aneta Mielczarek


telefon :   (44) 632 12 24,
e-mail :  ksiegowosc@yavo.com.pl